סופרמן

מוצרים חדשים של סופרמן, בעיצוב הסרט החדש “באטמן נגד סופרמן”